CTR

CTR is de afkorting voor Click Trough Rate. In het Nederlands betekent dit: doorklik ratio. Het geeft de verhouding in percentages weer van het aantal vertoningen van bijvoorbeeld een zoekmachine resultaat of online advertentie en het aantal keer dat er op geklikt is. Dit percentage wordt als volgt berekent: aantal kliks/aantal vertoningen x 100.

Rekenvoorbeeld:
Een online advertentie wordt 100 keer getoond. Er wordt 3 keer opgeklikt. Dan is de de CTR 3%.
(3 / 100) x 100 = 3%

Terug naar de Online Marketing Begrippenlijst